Професор Иван Гуцов е носителят на международната Хумболтова награда за 2001 година. Това обяви председателят на Българската академия на науките академик Иван Юхновски. Наградата ще бъде връчена лично от федералния президент на Република Германия през април 2002 година. Тя е на стойност 100 000 марки. Средствата ще се изразходват по проект за развитието на икономическата минералогия и получаването на изкуствени диаманти.

Професор Гуцов работи в Института по физико-химия към БАН.