Само 11 гласа не достигнаха на Лъчезар Тошев, за да бъде преизбран за вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), съобщи Милена Милотинова кореспондент на Българската национална телевизия (БНТ) в Страсбург. Асамблеята има няколко вицепрезиденти, които се избират на ротационен принцип. Процедурата за избор на г-н Тошев ще бъде повторена през април.

Депутатите в Страсбург днес дебатираха върху няколко доклада за обединена Европа. Лансирана беше идеята за създаване на Европейска конституция с пет Конвенции и Харти, задължителни за 40 страни членки. Между тях са включени Социалната харта, Хартата за правата на човека и неподписаната от някои страни Рамкова конвенция за защита на малцинствата.

Българските парламентаристи застанаха зад идеята за бъдещата Европейска конституция. Елена Поптодорова предложи да се въведат санкции за страните, които не спазват ангажиментите, поети към Съвета на Европа. Според нея било нужно да има публичен дебат в националните парламенти по докладите по мониторинга. Лъчезар Тошев заяви, че не бива опозиционните сили в отделните парламенти да използват мониторинга за присъда над управляващите, защото това не води до диалог.