Пресцентърът на СДС разпространи писмо до министър-председателя на Република България

Уважаеми господин Министър-председателю,

Насочвам вниманието Ви към сделката за замяна на български брейди-облигации с държавни облигации в щатски долари и евро, която беше разрешена от Народното събрание през тази седмица по искане на Министерския съвет. Споделям, че е необходимо България да излезе на свободния пазар на кредитите и сама да се справя с обслужването на своя външен дълг без да разчита на непрестанната подкрепа на международните финансови институции. Това трябва да става като се отстояват българските национални интереси, а не интересите на притежателите на български брейди-облигации.

Насочвам Вашето внимание към обстоятелството, че сделката по замяна на брейди-облигациите е изцяло в полза на инвеститорите. Условията на пазара в настоящия момент не съответстват на интересите на нашата страна. Няма да съответстват и в бъдеще. Затова тази сделка, макар многократно предлагана в миналото, бе отхвърляна.

Убеден съм, че ще спрете сделката за замяна на дълга, след като се запознаете с моите аргументи.

Първо. Предишното правителство изкупуваше конфиденциално и предпазливо части от тези облигации и успя да намали дълга с близо 200 милиона щатски долара, изкупувайки го по 75-76 цента за 1 щатски долар. Сега това ще бъде направено по 92 цента за 1 щатски долар. Притежателите на български брейди-облигации ще получат по около 15 цента премия за всеки продаден от тях долар, която не биха получили при следване на предишната стратегия. Общата пропусната полза за България на 1 милиард долара обратно изкупен дълг ще бъде 150 милиона щатски долара. Това очевидно не е в наш интерес.

Второ. При сегашния LIBOR 1 милиард щатски долара дълг в брейди-облигации струва на България приблизително 33 милиона щатски долара лихви на година. При замяната 920 милиона щатски долара нови облигации ще струват приблизително 67 милиона щатски долара лихви или два пъти повече. С тези нараснали лихвени разходи трябва да се намалят другите разходи на бюджета. За това няма никакво разумно основание.

Трето. Дори сегашният LIBOR да се покачи до 3.5 - 4.5 на сто, разходите по обслужването на заменения дълг ще остават по-високи с около 40 - 60 на сто. Това означава, че сделката по замяната е изгодна за България при цени около 75-56 процента за 1 щатски долар дълг в брейди-облигации или при 92 цента за 1 щатски долар, но при лихвен купон на новите облигации до 5 на сто. При създадените спекулативни очаквания тези условия ще бъдат неприемливи за пазара и сделката ще бъде неуспешна.

Четвърто. Българското правителство следва да се стреми към намаляването дела на външния дълг в БВП на страната, но това не може да бъде приоритет при сегашните трудни социални условия и създадените крайно неблагоприятни за България условия на кредитния пазар.

Очаквам г-н Министър-председателю, да спрете сделката, независимо от даденото от Народното събрание съгласие.

С уважение:

Иван Костов Народен представител В 39-то Народно събрание.