С указ номер 73 президентът Георги Първанов назначи Владимир Николаев Градев – извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия Престол във Ватикана, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България към Суверенния Военен Малтийски Орден.