Членовете на управителния съвет на "Варненска корабостроителница" АД Свилен Спасов, Добромир Кондов, и Георги Заимов бяха освободени от длъжност с решение на надзорния съвет на предприятието от днес. За изпълнителени директори на дружеството са назначени досегашния ръководител на производствената дейност Владимир Форманов и Евгени Чаушев, досегашен началник на отдел "Конструиране". Заместник директора по корпусното производство Милко Златев е новият председател на управителния съвет. Днес след обяд новоназначеното ръководство е било на среща с шефовете на "Експресбанк". Все още не е ясна позицията на синдикатите и на промишленото министерство по промените в ръководството на корабостроителницата.