2.5 млн. лв. забавени възнаграждения са изплатени от началото на годината, след намесата на ИА "Главна инспекция по труда".

Служителите на мина "Оброчище" са придобили право да получат обезщетения за неизплатени възнаграждения от Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите, след като съдът стартира процедура по несъстоятелност за дружеството - концесионер на мината по искане на Агенцията.

Над 100 миньори от „Оброчище“ може да не получат забавените си заплати

Над 100 миньори от „Оброчище“ може да не получат забавените си заплати

Делото може да бъда прекратено

По отношение защитата правата на работещите в цеха за производство за обувки в Дупница, които подадоха заявления за прекратяване на трудовите договори, основно поради неизплатени заплати, към този момент на тях са им издадени заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение и трудовите книжки на всички, подали заявления за напускане.

Шивачите в Дупница получиха само една забавена заплата

Шивачите в Дупница получиха само една забавена заплата

От началото на май до 4 юни по-голямата част от персонала е в неплатен отпуск

Във връзка с работещите във фирмата, обслужваща павилионите на спирките на градския транспорт в Ямбол, е потърсено съдействието на прокуратурата, предвид факта, че в Търговския регистър няма вписан управител. Това възпрепятства работата на контролните органи на Инспекцията по труда, тъй като ги поставя в невъзможност да приключат административното производство.