Вътрешният министър препоръча на кмета Бойко Борисов да се съобрази с чл. 12 ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите за промяна на времето, мястото и пътя за движение на протеста на зърнопроизводителите.

Въпросният член гласи - когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът, предлага промяната им.

В писмо до Борисов Михаил Миков го уведомява, че допускането на територията на столицата на 500 земеделски машини и 100 леки коли ще създаде сериозни затруднения за движението в града.

Слабата пропускателна възможност на пътните артерии в столицата, натовареният трафик, както и провеждането на други масови мероприятия на територията на града по същото време, създават сериозна опасност да се стигне до блокиране на движението, включително създаване на условия за пътно-транспортни произшествия и безредици, както и затруднения за всички граждани и гости на столицата, се казва още в писмото.

Едновременното провеждане на няколко значими мероприятия в столицата ще ангажира огромен ресурс на Министерството на вътрешните работи и ще затрудни ефективното осигуряване на обществения ред и спокойствие, подчертава Михаил Миков.