Министерският съвет прие решение за изплащане на 239 400 лв. обезщетения за бавно правосъдие. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 юли 2021 г. до 30 септември 2021 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Кандидатите за ВСС предлагат намаляване на избраните от НС и онлайн правосъдие

Кандидатите за ВСС предлагат намаляване на избраните от НС и онлайн правосъдие

Те представиха своите концепции

Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.