Парламентът ще гласува проект на решение за подкрепа на принципите и идеите в Пражката декларация за " Европейската съвест и комунизма".

В дневния ред е и гласуване на на първо четене на проекта на закон за енергийната ефективност.

В програмата е и първото четене на промени в Закона за статистиката и в Закона за общинския дълг.