За източването на 135 хил. лв. от фонд “Земеделие” дисциплинарно са уволнени директорът на фонда в Ловеч Дочо Дочевски и експертът Тихомир Тодорови, а се очаква дисциплинарния съвет на Министерството на земеделието и горите да предложи за наказание още петима държавни служители.

Чрез създадената корупционна схема на територията на кооперация “Единство” село Горско Сливово, община Летница, в която са замесени и кметът на селото, и създателят на кооперацията, 14 хил.декара земя е предоставена на седем софийски фирми, които я обявяват за изоставена и прибират субсидия за усвояване на пустеещи земи от фонд “Земеделие”.

Земята е предоставена на друга фирма, която я връща на кооперацията, без собствениците да узнаят нищо, съобщи БНР.

От областната земеделска служба в Ловеч са изготвили справка, че земята е пустееща, а в Горско Сливово такава земя няма.

Преписката от извършената проверка от Министерството на земеделието и горите ще бъде предадена на прокуратурата.