Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров ще представи днес пред парламентарните групи на НДСВ и на БСП екологичната мрежа НАТУРА 2000, която предстои да се изгради у нас в изпълнение на ангажиментите на България към Европейския съюз.

Представянето пред парламентарната група на НДСВ ще се състои в централата на НДСВ на ул."Врабча"№23 в 17.00 ч., а пред парламентарната група на БСП - в зала "Изток" на Народното събрание от 18.15 ч.

Ще бъде дадена информация за принципите, на базата на които бяха подготвени проектите за защитените зони за птиците и за местообитанията и които предстои до края на декември да бъдат одобрени от Министерския съвет; за бъдещата работа по обявяване на отделните зони; за възможностите за получаване на субсидии от собственици на земеделски земи и гори, чиито терени попадат в екологичната мрежа.

Същата презентация министър Чакъров направи пред ръководството на ДПС и пред парламентарната група на партията на състоялия се на 2 и 3 декември семинар в Боровец.