Все повече бизнес процеси, продукти и услуги са подкрепени от темата за опазването на околната среда. Това е мнението на Ангел Георгиев, основател и изпълнителен директор на Sappience и един от лекторите, който ще вземе участие в Клуб Investor "Предприемачи на бъдещето" на 25 септември от 14 часа в София.

"Без по никакъв начин да претендирам, че съм екоактивист, поставям на масата темата за опазването на околната среда поради факта, че все повече бизнес процеси, продукти и услуги, предлагани на пазара са подкрепени от нея".

Според Ангел Георгиев дигиталната трансформация цели преминаване към paperless икономика. "Електромобилите, все повечето екопродукти на пазара, които са търсени от крайните потребители, въпреки по-високата си цена, трансформацията на опаковъчните продукти са все примери за това", допълва Георгиев.

По думите му независимо дали подбудите към опазването на околната среда са искрени или са обвързани с PR и реклама на компаниите, резултатите са положителни. "За това принос имат алтернативни и иновативни идеи на все повече предприемачи по веригата", казва Георгиев.

Как се създава стартъп за милиони - на Клуб Investor "Предприемачи на бъдещето"

Как се създава стартъп за милиони - на Клуб Investor "Предприемачи на бъдещето"

Дискусията за развитието и предизвикателствата пред предприемачеството

Повече за социалното предприемачество и предизвикателствата пред бизнеса ще можете да разберете на събитието Клуб Investor "Предприемачи на бъдещето" - 25 септември в Capital Fort.