Фармацевтичните компании предоставят на НЗОК през 2017 г. компенсация на разходи за лекарства под формата на отстъпки от 130 милиона лв. За сравнение тази компенсация през 2015 г. е била 47 млн. лв., а през 2016 г. 87 млн. лв.

Ненков със зъби, нокти и сърце се бори за Евроагенцията по лекарствата

Ненков със зъби, нокти и сърце се бори за Евроагенцията по лекарствата

Блеснали сме с рекламния ни клип

Освен това, компаниите производители ще компенсират чрез отстъпки към търговци на едро и дребно доплащането от пациенти за лекарства на стойност 60 милиона лева.

Това се случва чрез програми за подобряване на достъпа за частично заплащани от НЗОК медикаменти в областта на респираторни заболявания, диабет, ревматология, хепатит C, кардиология, неврология и др.

Камен Плочев е новият управител на НЗОК

Камен Плочев е новият управител на НЗОК

Той бе избран почти единодушно от народните представители

Въпреки отпусканите пари няма как да се осигурят средствата, които биха елиминирали проблемите свързани с бюджетния дефицит за лекарства, казват от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Според фармацевтични организациите нуждата от адекватно бюджетиране става все по-остра.

Плащанията на НЗОК за лекарства нарастват поради обективни причини като застаряващо население, повишена заболеваемост, но и удължена преживяемост.

Договарянето на отстъпки между НЗОК и компаниите за 2018 г. вече е в ход, но съществувала опасността договорите за отстъпки за 2018 г. да не бъдат подписани в срок, оредупреждава ARPharM. 

Ако цените не бъдт договорени навреме  е възможно НЗОК да не получи компенсация за направени разходи за лекарства.

ARPharM заявява готовността си да продължи диалога с българските власти относно намиране на решения за предизвикателствата, свързани с подобряване на достъпа на българските пациенти до лекарствена терапия с цел достигане на стандартите на лечение, които са на разположение на пациентите в Европейския съюз.