Министерството на финансите се ангажира да осигури допълнително средства за ЦИК, след като бъде сключен договор за доставка на допълнителни машини за гласуване, съобщи БНР.

Тази вечер ЦИК прие решение да обяви нова обществена поръчка чрез пряко договаряне и без предварително обявление за осигуряване на логистика и поддръжка на машините за частичните кметски избори на 27 юли и за парламентарния вот на 11 юли.

Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е 4.35 милиона лева, като тя не може да бъде превишавана.

Шефът на "Сиела Норма" обясни на премиера защо иска 14 млн. лв. за машините за вота

Шефът на "Сиела Норма" обясни на премиера защо иска 14 млн. лв. за машините за вота

Очаква се експерти на МС да дадат предложение по казуса

Заместник-председателят Емил Войнов обоснова цената с тежката ситуация, в която е поставена Комисията, а именно - да преговаря с търговец, който има монополно положение по отношение на продукта, за който се водят разговори, визирайки фирмата "Сиела Норма".

Днес обаче стана ясно, че втора фирма е отправила предложение за доставяне на нужния брой допълнителни машини - става дума за "Панов" ЕООД

Втора фирма предлага на ЦИК да достави машини за вота

Втора фирма предлага на ЦИК да достави машини за вота

Разговорите със "Сиела Норма" продължават