Продадоха „Кремиковци". На търга се яви един единствен кандидат Лъчезар Варнаджиев, управител и едноличен собственик на „Елтрейд къмпани" ЕООД, и той бе обявен за купувач.

Цената на сделката е 316 000 000 лева. Сумата трябва да се внесе до 18 април, съобщи синдикът за „Кремиковци" Цветан Банков.

Припомняме, днес се проведе четвърти търг за продажба на „Кремиковци". На него се продаваше обособена част, включваща предзаводската и производствена площадки на бившия комбинат, заедно с активите, свързани с производствената му дейност.

Началната цена за продажбата на особената част бе 316 000 000 лева. Стъпката за наддаване беше четири милиона лева. Поради липса на други кандидати наддаване нямаше и сделката бе обявена по първоначалната цена.

Банков посочи, че Варнаджиев е представил необходимите документи, включително платежно нареждане за внесен задатък и има потвърждаване от обслужващата банка, че сумата е постъпила по обособената сметка, поради което той се допуска до участие в тръжната процедура.

Самият Варнаджиев потвърди, че има готовност да заплати първоначално обявената цена от 316 000 000 лева. Предстои да бъде извършена проверка и Софийски градски съд да се произнесе за възлагане, след което реално собствеността ще бъде прехвърлена на „Елтрейд къмпани" ЕООД.

Лъчезар Варнаджиев отказа да отговори на въпросите на журналистите и си тръгна веднага след търга. Той е роден през 1985г. "Елтрейд къмпани" ЕООД е учредено на 15 март тази година и предмет на неговата дейност е търговия с черни и цветни метали. Капиталът на дружеството е 20 хил. лв.
На името на Варнаджиев не се водят други фирми.

Интересното е, че регистрацията на "Елтрейд къмпани" ЕООД се води на адреса на известната металургична компания "Надин - Н" АД - ул. "Перник" 120.

Според информация на "Дневник", Варнаджиев е косвено свързан с бизнесмена Христо Ковачки. Лидерът на партия ЛИДЕР вече опита един път да се сдобие с комбината през февруари чрез шуменеца Георги Манчев, припомнят от money.bg.

Председателят на федерация „Металици" към КНСБ Васил Яначков изрази надежда комбинатът отново да заработи. Не познаваме купувача, но много се надяваме „Кремиковци" отново да получи живот и да даде работа на хиляди хора. Ние сме убедени, че то е жизнеспособно предприятие и че по грешка изпадна в това състояние, коментира Яначков.