Започна подготовката за израждането на летище край град Казанлък в посока село Овощник, съобщи кметът на общината Стефан Дамянов. То ще бъде узаконено по международните изисквания за полети.
Предвижда се летището да има две писти и една резервна, като ще се даде възможност да кацат самолети с до 40 пътници. Двете писти ще са с дължина 1800 метра.

По линия на публично-частното партньорство ще се изгради цялостен комплекс, като се запази сегашната баня и се изгради модерен рехабилитационен център.

Дамянов вече е подписал решението за изготвянето на подробен устройствен план. Според кмета това е най-голямата инвестиция, която ще се реализира през 2008 - 2009 г. на територията на общината.