737 деца от домове са осиновени миналата година. В регистъра за осиновяване са включени над 3200 деца. Екипът на фондация „За нашите деца" работи за по-малко изоставени деца. През 2010 г. започна затварянето на домовете за деца без родители и предлагането на алтернативна грижа.

Проблемните групи майки, които изоставят децата си, са малолетни, непълнолетни майки с недостатъчна психическа зрялост, за да бъдат родители, заяви пред БНР социалният работник Петя Яначкова. В проблемните групи попадат и многодетните майки, на които не достигат сили да отглеждат още едно дете, както и нуждаещи се от лечение майки с психична болест.

Сред рисковите категории са и зависимите майки, с всичките особености на наркозависимите. Яначкова открои и майки с лична история на деца, израсли в Домове за деца, лишени от родителска грижа, както и самотните майки, майките с увреждания, зависими от чужда помощ и грижа, социално слабите майки и т.н.

Социалните работници често се сблъскват с тежки случаи на майки, които са комбинация от рисковите групи. Особено драматична е дилемата дали да приемат или изоставят бебето си за майки, които са родили деца с увреждания. При тях рискът от изоставяне на бебето е много висок.

Голяма част от случаите на деца с вродени увреждания, децата са били заченати с любов, желание, родени от планирани бременности. Трудността да се вземе решение идва от това, че майката преживява траур по загубата на желаното дете. Социалните работници полагат усилия отношението към родилката да не е осъдително, подчерта Яначкова.