Министерството на отбраната забрани употребата на алкохол и наркотици на военните по време на работа.

В служебно време забранявам употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на занятия, тренировки, учения, мисии и операции, се посочва в заповед на служебния министър на отбраната Димитър Стоянов.

При установяване на нарушение на забраната военнослужещият се отстранява от военна служба.

Освен това се забранява и продажбата на алкохол във всички столове, бюфети или други помещения за продажба на продукти и напитки на територията на военните формирования и в административните сгради в управление на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

При явяване на военнослужещ в състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения, причинено от употребата на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества да му бъде наложено дисциплинарното наказание "уволнение", се нарежда още в заповедта.

Забранява се и управлението на пътни превозни средства от военните в служебно и извън служебно време след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.