Наблюдава се нарастващо предлагане на пазара на нелегални или фалшиви препарати за растителна защита, което е проблем не само за България, но и за другите държави. Това каза пред БНР Нели Йорданова, председател на Асоциацията на растителнозащитна индустрия, във връзка с проектозакона за изменение на Наказателния кодекс, с който се криминализира производството и разпространението на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита.

Според данни на Асоциацията на растителнозащитна индустрия са задържани над 25 тона нелегални продукти - открити са на границата и във вътрешността на страната. Фермерите трябва да ги различават по това, че нямат описание на етикета на български език, поясни Йорданова. Тези фалшиви пестициди освен за човека са вредни и за здравето на растенията и на околната среда, защото това е един неизвестен състав на тези продукти. Нашата Асоциация положи много усилия, за да има възпиращи мерки вече в закон, защото това е престъпно деяние всички по веригата и проблемът засяга цялото общество,

Криминализират производството и разпространението на забранени пестициди

Криминализират производството и разпространението на забранени пестициди

Правителството одобри промени в Наказателния кодекс

Припомняме, на 3 февруари със законопроекта се криминализира производството и разпространение на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита.

Предвижда се и наказание до 4 години затвор и глоба от 2 000 до 4 000 лв. за пренасяне на продукти за растителна защита през границата на страната, когато извършеното не представлява маловажен случай и е в нарушение на установения ред.

В мотивите към проекта се посочва, че през последните години се наблюдава зачестяване на случаите на нелегален внос и разпространение в страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита.