Третото тримесечие на 2021 г. е с рекордно висока смъртност в сравнение със същия период на предходните пет години, показва националната статистика.

През третото тримесечие на 2021 г. (27-39 седмица) броят на починалите лица е 30 071, а коефициентът на обща смъртност - 17.5 на хиляда.

Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 4463, или със 17.4%, докато спрямо второто тримесечие на 2021 г. намаляват с 4276, или с 12.4%.

Смъртността от COVID-19 сега е по-висока от преди година, въпреки ваксините

Смъртността от COVID-19 сега е по-висока от преди година, въпреки ваксините

Кантарджиев: Посланията към хората са непремерени и непремислени

Смъртността при мъжете е 18.7 на хиляда, тя е по-висока в сравнение с тази при жените, която е 16.5 на хиляда.

Най-висока смъртност през третото тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 37-ата седмица (13 септември-19 септември). Тогава са починали 2833 души, или 21.5 на 1000 души от средногодишното население. Това е и най-високата стойност за третото тримесечие през периода 2016-2021 година.

Прирастът на смъртните случаи през третото тримесечие на 2021 г. спрямо средното за периода 2016-2020 г. е с най-висока положителна стойност през 37-ата седмица - 979 случая, или смъртността нараства с 52.8% спрямо базовия период.

През третото тримесечие на периода 2016-2021 г. възрастовото разпределение на умрелите лица се запазва сравнително еднакво в групите до 69 навършени години. Наблюдава се нарастване на относителния дял на починалите умрелите в групата от 70 до 79 години.

България е на първо място в света по Covid смърт на глава от населението

България е на първо място в света по Covid смърт на глава от населението

И на второ място по коефициент на смъртност след Мексико