На 1 януари 2005 г. изтича срокът за продажба в търговската мрежа на спиртни напитки, облепени с бандероли, действащи до края на 2003 година, съобщават от Главна данъчна дирекция.

Според Наредбата за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните спиртни напитки, търговците могат да продават алкохол, облепен с бандерол с изтекъл срок на действие до една година от датата на въвеждането на новия образец на бандерола.
Последният образец беше въведен със заповед на министъра на финансите от 1 януари 2004 г., която освен това наложи изискването спиртните напитки със стар бандерол да се продават до 1 юли 2004 г.

В края на декември Върховният административен съд постанови решения, с които отхвърля няколко частни жалби, оспорващи заповедта на министърът на финансите.

Продажбата на бутилирани спиртни напитки с бандероли с изтекъл срок на валидност след 1 януари 2005 г. ще бъде нарушение на Закона за акцизите, който предвижда санкции в размер на двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв., както и изземване на количествата алкохол със стар бандерол.