Посланикът на САЩ в България Джеймс Пардю ще връчи на министъра на труда и социалната политика Христина Христова Стратегия за социално включване на ромското население.

Официалното връчване на стратегията е част от двудневна Регионална конференция по въпросите на заетостта при ромите, организирана от Американската агенция за международно развитие и фондация “Партньори – България”, информира Министерството на труда и социалната политика.

Целта на конференцията е да се постави началото на обществена дискусия по въпросите за осигуряване на равен достъп на ромите до пазара на труда и намаляване на тяхната зависимост от системата за социално подпомагане.