Министър-председателят Сергей Станишев, вицепремиерът по управление на европейските фондове Меглена Плугчиева и министърът на земеделието и храните Валери Цветанов официално ще открият информационната кампания по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. под надслов "Пътуващи екипи за съвети в земеделието - от врата на врата".

Откриването ще бъде от 13.15 ч. днес пред централния вход на Министерството на земеделието и храните.