Президентът Румен Радев отказа летище София да носи името на Желю Желев.

Това става ясно от годишния доклад на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места за 2018 г., публикуван на страницата на държавния глава.

Комисията единодушно е приела решение да не се подкрепи предложение от Инициативен комитет за отдаване на почит и увековечаване паметта на д-р Желю Желев.

Според мотивите на комисията Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( МТИТС ) е принципал на "Летище София" ЕАД, което е и най-голямото международно летище на територията на страната. Това обстоятелство налага инициаторите на предложението да се обърнат за становище относно смяната на името на летище София към МТИТС, както и към Столична община.

Допълва се, че през последните години в публичното пространство е имало различни инициативи за именуване на летището в т.ч. и предложения до Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към държавния глава, които обаче не са довели до обществен дебат и съгласувателни процедури.

Също така става ясно от решенията на комисията, че поставянето на паметник на Ж. Желев в двора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и в община Кърджали, както и на паметна плоча в сградата на Профилираната езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" в Шумен е от компетенцията на университетите и местните власти, които имат своята автономия при вземане на решения от такъв характер.

Други решения на комисията: По отношение на преименуването на площад "Свети Александър Невски" - инициаторите следва да се обърнат към компетентния орган, в случая Столичен общински съвет. Реда за именуването или преименуване на улици, площади и други обекти с общинско значение е регламентирано в Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Решението за преименуване на връх Шипка следва да бъде предхождано от много широк обществен дебат, в който задължително следва да бъдат привлечени представители на различни институции, в т.ч. Министерство на образованието и науката и Министерство на културата, представители на научните среди, историци, езиковеди, интелектуалци и др.