БТК Ръководствата на БТК и на синдикалните организации в дружеството подписаха Колективен трудов договор със срок на действие до 1 май 2004 година.

Нов елемент в договора е предложената от работодатели инициатива в рамките на 6 месеца да се изготви програма за доброволно напускане, програма за преквалификация и програма за алтернативна трудова заетост, която включва създаването на фонд за насърчаване на предприемаческата дейност за освободените служители.