Парламентът прие на второ четене промените в Закона за защитените територии, които запазват статута на парк Странджа.

В най-важният от текстовете се казва - "Заповедите, постановленията и другите административни актове за обявяване на резервати защитени местности, природни забележителности исторически места и буферни зони, както и промените в тези актове издадени до 30 юни 2007 няма да подлежат на обжалван по съдебен ред.
Образуваните и не приключили съдебни производства срещу такива актове се прекратяват".

Текстът беше единодушно подкрепен от гласувалите 106 депутати.
В отговор на журналистически въпрос дали тези промени ще отменят решението на тричленен състав на ВАС, че Странджа не е защитена територия, заместник министърът на екологията Чавдар Георгиев отговори, че би следвало да го отменят автоматично.

Той поясни, че собствеността за различните категории защитени територии е различна.
Има територии при които се допуска всякакъв вид собственост, включително частни и общински-там е възможно да има строителство при определени условия.

Георгиев коментира, че няма процедура, при която защитените територии да бъдат преобявявани и затова се налага приемането на този текст, който бе гласуван от парламента.

"Няма как ние да създадем машина на времето, да се върнем назад и да  оправяме малки неточности в документацията за обявяване на защитени територии, преценявано от гледна точка на сега действащите закони", допълни Чавдар Георгиев.

Също с голямо мнозинство - със 109 гласа за от 111 гласували, депутатите приеха на първо четене промени в биологичното разнообразие.
Тези промени ще допринесат за въвеждането на изискванията на европейските директиви, тъй като текстовете предвиждат транспонирането и прилагането на европейското екологично законодателство.