На десетия аукцион от първичното публично предлагане на Web Media Group се предложиха за продажба последните 107 865 акции, като всички бяха купени на цена от 1.10 лв. за акция.

По този начин предвидените 710 000 акции се пласираха и IPO-то на уеб компанията приключи още с десетия търг, така че не се налага провеждането на предвидените 3 допълнителни аукциона.

В първичното публично предлагане взеха участие 18 инвестиционни посредника, като 14 купуваха за клиенти, 3 участваха само за своя сметка, а един посредник е купувал и за клиенти и за собствения си портфейл.

Книжата на Web Media Group се разпределиха по следния начин:

Бенчмарк Финанс – 310 365 акции
АБВ Инвестиции – 132 500 акции
Карол – 107 642 акции
София Интернешънъл Секюритиз – 100 000 акции
Фико Инвест – 16 000 акции
Елана Трейдинг – 13 043 акции Юнионбанк - 11 317 акции
Златен Лев Брокери – 4 500 акции
Булбанк – 3 000 акции
Бора Инвест – 3 000 акции
ДЗИ Инвест – 2 000 акции
Инвестбанк – 2 000 акции
Наба Инвест – 2 000 акции
Пощенска банка – 1 250 акции
ТиБиАй Инвест – 1 100 акции
Юг Маркет – 133 акции
Алианц България – 100 акции
Булинвестмънт – 50 акции