Заседание на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество “Земеделие и горско стопанство” ще се състои днес в Големия колегиум на Министерство на земеделието и горите, предаде пресцентърът на ведомството.

Поддържане на активен социален диалог между държавната администрация, неправителствените организации и браншовите структури във връзка с поетите отговорности по пътя към Европейската общност и приемане Правилник за организацията и дейността на отрасловият съвет за тристранно сътрудничество са сред основните теми на утрешното заседание за тристранно сътрудничество.

С тях, членовете на съвета имат за цел да създадат подходяща среда и условия за осъществяване на тристранни консултации и сътрудничество на отраслово ниво по всички въпроси, касаещи селското и горско стопанство.

Страните – членове на тристранния съвет се задължават да бъдат запознати с всички нормативни документи и правилници на работа в сферата на земеделието и горското стопанство и съответно да уведомяват представителите и членовете на синдикати и организации за постигнатите по време на заседания решения.

Посредством проведените срещи ще бъде поддържана база данни за участниците в съвета, а всички проекти ще бъдат предоставяни за оценка на партньорите в тристранното сътрудничество, въз основа на което документите ще бъдат прецизирани и преработвани, е записано още в Правилника за организация на дейността на съвета.

Заседанието ще бъде открито от зам.-министър Бойко Боев.