С 90 до 100% се увеличават стартовите заплати на работещите в лечебните заведения на бюджетна издръжка.

Това е договорено в новия Колективен трудов договор, който днес бе подписан след многомесечни усилия.

За увеличението съобщи д-р Иван Кокалов, заместник-председател на КНСБ по време на подписването на договора.

Така медицинските сестри ще получават стартова заплата от 400-450 лв.

Лекарите в зависимост от специализацията ще взимат съответно между 560 и 700 лева.

Д-р Кокалов коментира, че важна точка в новия договор е възможността за следващата година преговорите за заплатите да започнат преди приемането на държавния бюджет. Той добави, че тези преговори започват веднага.

Министърът на здравеопазването Евгений Желев изрази задоволството от подписването на договора. Според министъра това е много добро решение, което ще даде възможност да се настоява и за повече пари в здравеопазването.

„Това не е край, а начало на нова бюджетна процедура в Народното събрание и по този начин ще можем да поискаме повече пари. Надявам се, че декември месец с приемането на държавния бюджет ще имаме повод да бъдем радостни", каза министър Желев.

Постигнатото споразумение за размера на началните основни заплати в различните групи специалисти в сферата на здравеопазването е резултат от работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването.

В него участват представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и Министерството на здравеопазването и се прилага за всички лечебни и здравни заведения, независимо от тяхната административна подчиненост и формата на собственост.

По думите на д-р Матей Матеев, който е и председател на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, подписването на договора е голяма крачка във философията на финансиране на работните заплати в здравеопазването.

Представител на Медицинската федерация към „Подкрепа" посочи, че от средата на април месец тази година социалният диалог се е подобрил.

От синдикатите като цяло изразиха убеждението си, че повишаването на началните основни заплати като тенденция и трябва да продължи.