Предстои второ дело от съда на ЕС с искане за налагане на глоби по наказателната процедура, свързана с превишаване стойностите на фините прахови частици.

Това стана ясно от отговор на екоминистърът Емил Димитров по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос относно наказателните процедури към България в областта на околната среда, цитиран от "24 часа".

По думите му в секторите, в които са най-тежките наказателни процедури, а именно за качеството на атмосферния въздух, Натура 2000, отпадъците и водите, освен срещу България, ЕК е стартирала наказателни процедури срещу почти всички държави-членки, което показвало системен проблем с постигането на изискванията в областта на околната среда в целия съюз.

От присъединяването на България в ЕС срещу страната са стартирани общо 120 наказателни процедури. От тях 83 са закрити поради изпълнение на ангажиментите на страната и отстраняване на нарушенията.

Към настоящия момент висящи са все още 19 процедури, уточни Димитров. От тях 11 са на етап официално уведомително писмо, 6 са за нетранспортиране в срок на директиви на ЕС, като по една от тях вече е докладвано на ЕК, че процесът на транспонирането е приключил и се очаква закриване на процедурата, заяви екоминистърът.

3 процедури са за непълно транспониране на директива, а 2 са свързани с неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС, които не изискват промени в нормативната уредба и по които страната е в диалог с ЕК.

Министър Димитров посочи още, че 3 процедури са на етап мотивирано становище, 2 от тях са свързани с прилагане правото на ЕС в областта на биологичното разнообразие, а последното касае изграждането на пречиствателни станции за отпадни води за населени места над 10 хил. жители.

В съдебната фаза се намират 2 процедури - в областта на качеството на атмосферния въздух и политиката за морската среда. Съдебните производства пред съда на ЕС са все още висящи. По 2 наказателни процедури имаме постановления, установителни решения на съда на ЕС - това са делата за "Калиакра" и рекултивацията на старите депа, подчерта Димитров.

Процедурите обаче, които се намират на най-напреднал етап и по които България вече е осъдена, са процедури, стартирали в периода на първите години след членството на България в ЕС и изискващи значително време и финансови средства за привеждане в съответствие с изискването на европейското законодателство, информира още Димитров.