Според европейско здравно проучване 43.2% от мъжете и 40.4% от жените у нас оценяват здравето си като добро.

Това сочат данни на Националния статистически институт от изследване, обхванало представителна за страната извадка от 8393 души на възраст 15 и повече навършени години от 3725 домакинства.

Данните от проучването сочат, че самооценката на здравето в голяма степен зависи от пола и възрастта на анкетираните лица.

Мъжете по-често определят здравето си като много добро и добро.

С напредване на възрастта естествено се увеличава делът на лицата, които оценяват здравето си като лошо и много лошо.

Най-разпространеното хронично заболяване у нас, според проучването, е високото кръвно налягане - 23.3% или 1 529 311 души.

На второ място сред наблюдаваните хронични заболявания е исхемична болест на сърцето - 8.3% имат това заболяване. И двете заболявания са по-разпространени сред жените.

Следват артритът, от който страдат 7.5% от анкетираните, диабет - 4.3%, язвата на стомаха или на дванадесетопръстника - 4%, хронични бронхити и хронична обструктивна белодробна болест - 3.6%.

Изследването "Европейско здравно интервю" е проведено през октомври и ноември 2008 г. с финансовата подкрепа на "Евростат".

То е част от Европейската система на здравни изследвания, осигуряваща сравнимост на данните между страните от Европейския съюз при оценяване на здравния статус, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС, се посочва в съобщението.