Напредъкът "е по-бавен и по-ограничен, отколкото се предполагаше 

Продължава разпространението на предварителни части от мониторинговия доклад на Еврокомисията за България.

След унищожаващите изводи в частта му за управление на еврофондовете, сега europe.bg публикува чернови от доклада в частта за правосъдие и вътрешни работи.

След основните изводи е, че са малко измеримите доказателства, които да бъдат изтъкнати в подкрепа на тезата, че новосъздадените институции и нововъведените процедури наистина действат.

В доклада се посочва, че правителството има сериозни проблеми в осъществяването на реформата в правосъдието и в борбата с корупцията и организираната престъпност.

Отчита се разбира се, че би било нереалистично да се приеме, че такива фундаментални промени могат да се случат бързо.

Все пак обаче напредъкът "е по-бавен и по-ограничен, отколкото се предполагаше" въпреки усилията на българското правителство, заявяват авторите от ЕК.

Друг важен извод, който живо ни интересува е виждането на Комисията, че по-голям ефект ще има подкрепата, отколкото санкциите, и няма да бъде предложено задействането на предпазни клаузи.
Позитивен за нас момент е и признанието, че "България има напредък в разследването на два важни и символични казуса" - по корупцията на местно ниво, където се отчита закриването на безмитните магазини и бензиностанции.

Резултатите са трудно доказуеми, такива липсват

В доклада обаче много ясно е подчертано това, което очаква от нас Брюксел - резултати.

"Резултатите са трудно доказуеми", такива липсват, категоричен е докладът.
Приемането на закони, въвеждането на процедури и създаването на институции е необходимо, но недостатъчно - законите трябва да бъдат прилагани, а институциите да работят ефективно и да водят до конкретни резултати.

Докладът изброява: по отношение на реформата в правосъдието остават недостатъците в Наказателния и в Наказателно-процесуалния кодекс, не е подобрена досъдебната фаза; не са достатъчно ясно прецизирани ролята и отговорностите на различните участници в процеса.

Отбелязва се, че важни дела се връщат в прокуратурата заради дребни процедурни недостатъци. Има забавяне на присъдите - това става често и няма процедурни механизми, чрез които да се противодейства на закъсненията на съдебните решения.

"Наказателният кодекс е старомоден и е част от причините за това, че правосъдната система да е претоварена", отбелязва докладът на ЕК.

Полицията няма достатъчно добре обучен персонал и достатъчно оборудване да разследва сложни случаи 

Отново - както и при управлението на еврофондовете, се подчертава слабостта на административният капацитет както в правоприлагащите органи, така и в съдебната система.

"Полицията няма достатъчно добре обучен персонал и достатъчно оборудване да разследва сложни случаи."

Слаба е степента на компютъризация в съдебната система. "Недостатъчни са благонадеждната информация и данните за разследванията, обвиненията и присъдите по делата".

Комисията отчита също така, че борбата с корупцията на най-високо ниво и организираната престъпност не произвежда резултати.

Отчита се, че има движение по няколко дела и "широко прокламирана война с корупцията", но тези случаи представляват "незначителен дял" от ефективно наказваните престъпления в България.

На статистиката, която се предоставя, не може да се разчита и понякога е противоречива

Освен това няма голям напредък по конфискуването на незаконно придобитото имущество от престъпна дейност.
На статистиката, която се предоставя, не може да се разчита и понякога е противоречива, се казва в черновата, цитирана от europe.bg

Институциите и процедурите изглеждат добре на хартия, но не произвеждат резултат на практика. Правят се препоръки, но не се изпълняват. Базовите проблеми остават, категорични са от Еврокомисията.

Отзивите за създаването на ДАНС са добри, но се препоръчва разследващите функции на ДАНС да бъдат изяснени и ясно разграничени от разузнавателната роля на Агенцията.
Освен това докладът призовава да има парламентарен контрол върху дейността на ДАНС - не за намеса в разследванията, а за осигуряване на нормална отчетност на нейната работа.