Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приет от 49-ото Народно събрание на 26 май 2023 г., е обнародван в брой 48 на "Държавен вестник" от 2 юни 2023 г. съгласно указ на президента Румен Радев, издаден ден по-рано.

Най-съществената новост в НПК е въвеждането на механизъм контрол на главния прокурор. Регламентира се ред за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор. За целта трябва да е необходимо съобщение за данни за извършено престъпление, което ръководителят на наказателната колегия на Върховния касационен съд изпраща на Софийската градска прокуратура за произнасяне по общия ред. Преписката се разпределя на случаен принцип на съдия, който се назначава за прокурор във ВКП за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.

Прокурорът за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, ръководи досъдебното производство и участва в съдебното производство. Ако в шестмесечен срок от съобщението възникнат и други законни поводи за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление от главния прокурор, той разглежда и тях. Ако в този срок е отказано образуване на досъдебно производство, не са налице други законни поводи, или е прекратено образуваното наказателно производство, след изтичането на срок прокурорът за разследването на престъпления, извършени от главния прокурор, се възстановява на заеманата преди това длъжност като съдия.

Крум Зарков подпечата президентския указ за промените в НПК

Крум Зарков подпечата президентския указ за промените в НПК

Очаква се той да бъде обнародван в "Държавен вестник" на 2 юни

При наличие на данни за обстоятелства за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт, които не съставляват престъпления, прокурорът за разследването изпраща събраните материали на министъра на правосъдието.

Също така решенията на Пленума на Висшия съдебен съвет за освобождаването и назначаването на главния прокурор вече могат да се приемат с 13 гласа, а 17, както беше досега.