Районен съд-Кърджали му е наложил наказание "пробация", която включва "Задължителна регистрация по настоящ адрес" два пъти седмично за срок от година и "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" отново за срок от 1 година.

По същото дело със споразумение е осъден и мъж на 38 години. Той също е склонявал към лъжесвидетелстване. Районен съд-Кърджали му е наложил наказание "пробация", включваща "Задължителна регистрация по настоящ адрес" два пъти седмично за шест месеца и "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от половин година.

Случаят, за който З.Ш. и Б.М. са признати за виновни е по заведено дело през 2014 г. за установяване на бащинство, по което те били упълномощени като адвокати на двете срещупоставени страни по делото.

Осъден е и човекът, излъгал съда - 29-годишният С.М. Той е бил подбуден от другите двама да даде неверни показания. 29-годишният мъж ще изтърпи "пробация"със "Задължителна регистрация по настоящ адрес" два пъти седмично за срок от шест месеца и "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" пак за шест месеца.