Безспорно ваксините са едно от най-големите постижения на науката, но също така е факт, че в съвременното развито общество правото на избор и неприкосновеността на личността са императив, докато у нас по отношение на ваксинопрофилактиката подходът е авторитарен и противоречащ на гарантираното от европейското законодателство право на информация и избор.

Това заявява в открито писмо Фейсбук групата „За или Против задължителните ваксини". В документа се посочва, че всички ваксинации в имунизационния календар са препоръчителни в Германия, Великобритания, Русия, Ирландия, Австрия, Испания, Португалия, Швейцария, Люксембург, Исландия, Холандия, Норвегия, Швеция, Финландия, Дания, Гърция,  Кипър, Естония, Беларус, Литва.

Някои наши медицински специалисти си позволяват да обиждат българското общество, че не е дорасло за право на избор, затова трябва да напомним, че и в част от бившите социалистически страни  ваксинациите  в имунизационния календар също са законоустановени като препоръчителни, а не задължителни.

Да припомним и че Световната здравна организация и Европейската комисия не задължават отделните държави да водят определена политика за статута на имунизациите, а предоставят решението на самите тях, отбелязват от „За или Против задължителните ваксини".

В страните с изцяло препоръчителни ваксини в календара, се постига високо имунизационно покритие, без да има санкции и ограничения в случай на отказ от ваксини. Няма основания да се счита, че при нас би било различно. Ниският обхват на ваксините против грип и човешкия папилома вирус не е критерий за покритието с другите ваксини и съответно не е довод за отказ от промяна в закона.

Правото на избор и неприкосновеността на личността не се определят от нечий социален статус, народност, религия, интелигентност или здравна култура, а са общовалидни човешки ценности и това е заложено във всички европейски и международни актове, ратифицирани у нас, но незачитани от вътрешното ни законодателство по отношение на задължителните имунизации.

Ние, българските граждани - настоящи и бъдещи родители, считаме, че е крайно време да се промени българския Закон за здравето и всички имунизации в имунизационния календар, отбелязват от инициаторите.