Бившите конституционни съдии Георги Марков, Димитър Гочев и Тодор Тодоров са били агенти на Държавна сигурност, обяви Комисията по досиетата.

И тримата са имали мандати в КС от 1994 до 2003 година, като Марков е от квотата на президента Желев, а другите двама от парламентарната квота.

Бившият СДС активист - известен с репликата за "седесарския шут" - лидер на "Ред, законност и справедливост" и настоящ шеф на Управителния съвет на ПФК "Левски" Георги Марков е сътрудничил на Шесто управление, сочат още данните на Комисията.

Бившият нонституционен съдия Георги Марков категорично отрече някога да е бил сътрудник на бившата Държавна сигурност.

През живота си никога не съм написал нито един донос", каза категорично Марков в интервю по телефона за Нова телевизия. Според него информацията, която днес беше изнесена от Комисията по разсекретяване на архивите, е вътрешно дело на ДС. „За мен Конституционният съд се изказа още преди години", повтори Георги Марков.
По думите му това, че в момента се изнася публично такава информация, се дължи единствено на стремежа да се скрият сериозните проблеми в тройната коалиция и управлението и целта да се отклони общественото внимание от тях.

Според данните: 

Георги Марков е бил е вербуван на 06.12.1972 г. от Иван Василев.
Бил е ръководен от Иван Василев, о. р. Жечев.
Осъществявал е сътрудничеството в МВР-Софийско градско управление, отдел II-Държавна сигурност; управление VI-ДС, отдел II, отделение III в качеството на агент. Работел е с псевдоними Николай и Стефан.
Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1:
Картон обр. 4; рег. дневник; лично дело номер IА-23070; документи от ръководилия го щатен служител - предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване номер 76 от 18.06.1990 г. на работно дело номер IР-7746.
Снемане от действащия оперативен отчет на 17.04.1976 год. от VI-ДС - изчерпани възможности.

Димитър Гочев е вербуван на 15.06.1971 г. от ст. лейт. Аспарух Ант. Измирлиев, от когото е и бил ръководен, заедно с Петър Петров; Валентин Бачев; Атанас Роев.
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството: Софийско градско управление-ДС, отдел 01, отделение 01 в качеството на агент.
Работел е под псевдоним Ивайло.
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1: Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело номер IА-31068; работно дело номерIР-17036.
Снемане от действащия оперативен отчет на 31.05.1988 г. - изчерпани възможности.

Тодор Тодоров е вербуван е на 15.04.1982 г. от Георги Панов и е ръководен от Павел Терзиев.
Структурата, в които е осъществявано сътрудничеството е 06 управление на ДС-МВР.
Сътрудничил е в качеството на агент под псевдоним Любомир.
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1: Картон обр. 4; рег. дневник; протокол номер 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело номер IА-26909 и работно дело номер IР-12245.
Снемане от действащия оперативен отчет на 12.02.1984 год. - изчерпани възможности.