Само Велико народно събрание (ВНС) може да направи промени в Конституцията. Това заяви председателстващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев пред журналисти, след като ВСС не хареса промените в Основния закон.

Според него предлаганите разпоредби от законодателя противоречат на Конституцията. ВСС излезе със становище, с което не приема предлаганите текстовете в законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията, обясни Магдалинчев. "Нарушава се балансът в разделението на властите, защото предложенията в законопроекта е да се избират председателите на върховните съдилища и главният прокурор от Висшия съдебен съвет и от прокурорския съвет", коментира Магдалинчев.

Той очаква да види какво ще реши Комисията по конституционни въпроси в Народното събрание, която днес ще разгледа проекта за промени в Конституцията на първо четене.

ВСС не хареса промените в Конституцията

ВСС не хареса промените в Конституцията

А и не било редно промените да се правят от Обикновено народно събрание