На Аерогара София е предотвратен опит за нелегален внос на 2 милиона змиорки от критично застрашен вид. Акцията е реализирана от служителите на отдел „Борба с наркотрафика", съобщават от Агенция „Митници". Змиорките били пренасяни от двама китайци, пътуващи от Мадрид за София.

Животните са били разпределени в 8 контейнера от стиропор в чекирания багаж. Пътниците са настоявали пред митническите служители, че в специално опакованите контейнери пренасят храна. При проверката обаче митничарите установяват, че контейнерите съдържат пликове със змиорки - „бебета".

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-София е била информирана. От там е дадено експресно експертно становище. То е потвърдило съмненията, че задържаните змиорки са от критично застрашения вид - европейската змиорка (Anguila Anguila). Anguilla Anguila е вид, защитен от Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и търговията с него без разрешително е забранена.

Видът е с голяма търговска стойност, защото малките змиорки се продават в Европа на цена средно по 500 евро на килограм, докато в азиатските страните цената им стига до 1300 евро на килограм.

Змиорките са транспортирани спешно към Спасителния център в Аквариума във Варна.

Двамата китайци са задържани за срок от 72 часа. Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура и по него е образувано досъдебно производство по описа на Митница Аерогара София.