От дирекция "Български документи за самоличност" ще съдействат на българите без валидни документи към деня на вота - 11 юли, да могат да гласуват. Информацията е на МВР. 

МВнР: Рекорден брой секции в чужбина за вота на 11 юли

МВнР: Рекорден брой секции в чужбина за вота на 11 юли

Към днешна дата подадените заявления за гласуване зад граница са 37 000

В седмицата преди извънредните избори за Народно събрание 11 юли 2021 г., е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция "Български документи за самоличност" е създала следната организация за работа:

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 09 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
  Предсрочните избори - на 11 юли

  Предсрочните избори - на 11 юли

  Следващата седмица ще бъде разпуснато 45-то НС и Радев ще направи служебно правителство

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

 1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 06 юли 2021 г. до 10 юли 2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 11 юли 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 10 юли 2021 г. (събота) и на 11.07.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които има административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
 2. Удостоверенията, с които може да се гласува на предсрочните парламентарни избори, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.