От 9.00 до 19.00 часа в „Гранд Хотел София" дневен център за работа с деца с аутизъм и специални образователни потребности „Тацитус" организира първата в България DAN конференция по проблемите на аутизма.