Асоциацията на българите боледуващи от астма ще отбележи Световния ден за борба с астмата с традиционното измерване на дишането в парк Заимов - пред театър София от 11.00 до 12.00 часа.

Отбелязва се от 1998 г. по проект на Световната инициатива за борба с астмата (GINA). Чества се всяка година през първия вторник на месец май.

Повече от 300 милиона души по целия свят страдат от астма. Заболяването е тежко бреме за много хора, техните семейства и обществото като цяло.

В България данните сочат, че около 5% от населението, или 400 000 души, страдат от бронхиална астма, сред които значителен брой са децата.

Това прави астмата една от най-разпространените хронични болести.

Въпреки сериозността на заболяването, диагностицираните и лекувани в годишен план пациенти са не повече от 60 000. Едва около 20% от пациентите с диагноза астма се лекуват редовно и постигат контрол на заболяването.

Целта на Световния ден за борба с астмата е да се подчертае необходимостта, че на всеки страдащ от астма диагнозата трябва да бъде поставена навреме, че трябва да получи адекватно лечение, да бъде обучен да контролира сам заболяването си, както и да разпознава вредните фактори на околната среда, които влошават астмата.

Чрез мероприятия провеждани на този ден болните и техните семейства по света се информират за астмата и грижите за астматиците, как да провеждат подходящите терапевтични режими за да могат самите болните да добият увереност, че контролът върху астмата е възможен.