По въпроса дали да се легализира проституцията в България, или не повече натежават принципите да не с легализира.

Това съобщи заместник главният прокурор Христо Манчев при откриването на кръгла маса посветена на тази дилема.

Той изтъкна, че въпросът има морално, юридическо и икономическо значение, че въпросите са важи и трябва да намерят своята уредба.
Още повече, че проституцията е свързана с престъпността чрез трафика с хора.

Манчев посочи, че за последните 4-5 месеца в България са приключили 38 досъдебни производства за трафик на хора.
Пострадалите жени са 76
, от които 7 са непълнолетни, а две са чуждестранни граждани.

Зам. главният прокурор съобщи като куриоз, че в нормативната база присъства стар текст, в който съществува тълкувателна възможност за решение, според което е наказуемо получаването на доходи от необществено полезен труд с морално укоримо поведение, каквото е проституцията.

Текстът, макар и създаден в условия, които са били съвсем други, още не е променен, отбеляза Манчев.

По въпроса за правната уредба прокурорът посочи още, че по различни данъчни закони има различни форми на данъчни тежести за осъществяването на т.нар. компаньонска дейност, която не е свързана с проституцията, но са близко една до друга.

Престъпността обикновено умело ги използва, за да реализира чрез тях незаконни доходи и  в доста големи размери, отбеляза Манчев и съобщи, че трафикът с хора е на трето или четвърто място от организираната престъпност, която носи големи доходи.

Той коментира, че за вземането на  правилното решение е особено важно запознаването с чуждия опит по въпроса.

Именно за това в кръглата маса се представят практики и мнения за легализирането или криминализирането на проституцията в различни страни като Холандия, Швеция Норвегия, САЩ, Великобритания.

Дискусията е организирана от националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет.