От Съюза на съдиите в България призоваха членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) да подадат оставки, стана ясно от декларация на ССБ. Така те ще понесат отговорност подобно на Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова, които подадоха оставка след като предложението им за съдебна карта не бе одобрено.

На страницата на Съюза на съдиите са изброени причините, заради които призовават съдебните кадровици да поемат отговорност и да освободят местата си.

- липса на равномерна и справедлива натовареност и условия на труд, които да позволяват решаване на делата в разумен срок, без това да коства качеството на съдебните актове и здравето на съдиите;

- липса на приложени на практика справедливи правила за оценка на натовареността и атестирането на съдиите, което да се провежда своевременно, както e предписано в закона;

неспособност за провеждане на своевременни и честни конкурси за повишаване и преместване на съдиите;

- липса на система за определяне на справедливо възнаграждение за съдиите, съобразно количеството и качеството на положения труд;

- провал при изграждането на система за ефективно електронно правосъдие, което да бъде в услуга на гражданите и да рационализира и улеснява работа на съда.

В обширния документ се казва, че Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) бе решено да спре едва в деня на протеста, когато съдиите бяха принудени да излязат навън, за да бъдат чути, че системата не работи.