Председателят на ВКС Лозан Панов обжалва решениeто на Съдийската колегия на ВСС да не образува дисциплинарно производство срещу председателя на Апелативния Специализиран наказателен съд (АСНС) Георги Ушев.

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) подаде жалба до Върховния административен съд (чрез Висшия съдебен съвет). Предложението за дисциплинарно производство е внесено от председателя на ВКС.

Отказът за образуване на дисциплинарно производство е след като с решение от 02 април 2021 г. петчленката на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на Съдийската колегия от 26 февруари 2019 г. Преписката е върната на Висшия съдебен съвет за продължаване на производството.

Според Панов с поредния си отказ да образува дисциплинарно производство Съдийската колегия е осуетила възможността да бъде проведена предвидената в закона процедура за разглеждане на основателността на направеното предложение, тъй като липсват пречки да се образува дисциплинарно производство. Предложението срещу съдия Ушев е допустимо, обосновано е, като съдържа подробни мотиви за конкретно изложени обстоятелства за извършени дисциплинарни нарушения.

Ако фактите и обстоятелствата, за които се твърди, че имат състав на дисциплинарно нарушение не бъдат доказани или ако не се установи виновно поведение на магистрата, или се установи наличието на други обстоятелства, изключващи дисциплинарната отговорност, Висшият съдебен съвет разполага с правомощието да не наложи дисциплинарно наказание, е мотивът на председателя на ВКС.

Шефът на ВКС настоява за производство срещу Георги Ушев

Шефът на ВКС настоява за производство срещу Георги Ушев

Заради нарушения по дeлaтa зa оставането на Иванчева и Петрова в ареста

Припомняме, Лозан Панов поиска производство срещу Ушев заради нарушения по дeлaтa зa мерките за неотклонение на бившия кмет на столичния район "Младост" Десиcлaвa Ивaнчeвa и заместничката ѝ Билянa Πeтpoвa.

ВКС започна проверка по работата на АСнС, след като избухна скандал за това, че в рамките на един и същи ден решението бе атакувано и съответно отменено, а Иванчева и Петрова дори не излязоха от ареста.

На 20 април ВСС отново отказа да започне дисциплинарно производство срещу Георги Ушев по повод решение от 2 април на Върховния административен съд, с което е отменено решение на Колегията по протокол от 26 февруари 2019 г. относно постановен отказ за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Ушев и преписката е върната за продължаване на производството.