Няма споразумение по исканията на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ ) след среща в Министерството на правосъдието, съобщиха от синдиката.

На вчерашната среща с представителите на Управителния съвет на Синдиката в Министерството на правосъдието не бе постигнато споразумение за основните искания на Синдиката на служителите. Проведените разговори с участието на заместник - министъра на правосъдието Марин Вачевски и Главния директор на ГД"Изпълнение на наказанията" Росен Желязков могат да бъдат определени като доброжелателна партньорска среща. Все още обаче не са налице предпоставки за финализиране на преговорите и постигане на конкретни договорки.

Предложенията на Министерството по отношение на исканата от Синдиката промяна на режима на работа могат да бъдат окачествени като неясни и неаргументирани. В същото време искането за отмяна на заповедта, с която се прекрати възможността надзирателите да работят на 24-часови смени, среща категоричен отказ без да се представят аргументи в посока на ефективността на предприетата мярка, която имаше за основна цел насищането с повече охранителен състав в местата за лишаване от свобода.

Синдикатът не получава вече близо месец и исканата информация за финансовото състояние на ГД"Изпълнение на наказанията" и ГД"Охрана", както и отговор на въпроса - кой персонално от ръководството ще гарантира сигурността, живота и здравето на служителите си, както и спазването на законните им права.

По време на разговорите двете страни сближиха позициите си във връзка с финансовите искания на Синдиката, като отново обаче по начина на представяне се възприемат като голословни обещания без ясни гаранции.

Вероятността да се постигне окончателното решение на въпросите до 1 септември изглеждат минимални.

ССЗБ уведомява, че вече е получено разрешение от компетентните органи за провеждането на протестните действия на 1 септември. Разрешението за протеста е в часовете 12.00ч. - 16.00ч. като официалните изявления пред миниистерството и за представителите на медиите са насрочени за 13.00ч.

При отказ да бъдат изпълнени исканията на Синдиката в основната им част, с оглед на взети по-рано решения, да продължи с протестните действия пред сградата на Министерски съвет, за което повече информация ССЗБ ще предостави на по-късен етап, реши УС на Синдиката на служителите в затворите в България на свое спешно заседание.