Представителите на Националния център по наркомании (НЦН) настояват да се спре гласуването на постановлението на Министерския съвет за закриването на структурата.

Директорът на НЦН д-р Цвета Райчева обяви, че липсва мотивация за решението националният център да се прехвърли в друга структура. С влизане на постановлението в действие обаче ще се разруши 20-годишна структура, каквато е НЦН.

Ако се налага спестяване на средства, тази мярка би била приемлива, но след като няма промяна в бюджета, не е уместно", коментира Райчева.

Не така смята обаче представителят на Асоциацията на пациентите. Пенка Георгиева бе категорична, че всички пациенти са равни.

Категорично против сме противопоставянето на една група пациенти с друга", заяви Георгиева. Тя обвини нинистъра на здравеопазването Таня Андреева в лъжа. В продължение на година и половина Андреева твърдяла, че прави опити да вземе 1% от акцизите от цигарите и алкохола, който  се полага за лечение на зависимостите.

Пациентските организации обаче „спипали" министърката и са на мнението, че ако тя като структура е имала желание да направи нещо в тази насока, е щяла да създаде Национална програма. Всъщност въпросните средства се отпускат само по действаща Национална програма. Към момента обаче такава няма.

Междувременно стана ясно, че работещите в НЦН  се борят за правата на употребяващите наркотици, в самата структура няма пациенти. Дейността на центъра е организирана  в повишаването на качеството и установяването  на  стандарти за лечение. „Ние се борим употребата на наркотици да се приеме като тежко хронично заболяване от институциите и държавата, което има  влияние в абсолютно всички сфери - социална обществена и т.н.", обясни директорката на центъра.

През последните 5 години НЦН води борба за нормативна законова уредба за психосоциална рехабилитация и за лечение на деца и младежи. За повечето експерти проблемът се е превърнал в кауза и винаги откликват.

Проблеми има и в организационен план. В НЦН работят 20 души, занимаващи се с превенция, намаляване на вредите, скрининг и др. Задачите и предизвикателствата пред тях стават все повече, а същевременно има недостиг на служители.

Виолета Богданова, директор на дирекция в центъра изтъкна, че след проекторешението били обвинени в несправяне с работата.

До момента е търсено съдействие на всеки ресорен зам.-министър, за да се преодолеят пропуските в контрола, но до момента никой не е отговорил. Контролът сам по себе си не може да подобри ефективността на лечението. Проблемът е основно в териториалната и финсовата недостатъчност на лечението.

Момчил Василев пък коментира, че тече процес на разграждане на една институция, събрала експертната работа на специалисти в продължение на много години. Той определи като „пълна глупост" изказванията по медиите на министър Андреева. Василев бе възмутен от заявената позиция на Андреева, че НЦН през годините не е работила. По думите му, направеният от Андреева извод, че няма данни за нито един излекуван пациент, не е основание за закриване на структурата. Представителите на НЦН отрекоха и друго обвинение - че дават дози метадон, които са в пъти повече от препоръчителните.

„Нашият отчет е качен на сайта ни и може да се види дали сме работили или не", заяви Василев. Той определи като „атака" намерениеро да бъде закрит центъра и попита  „Кой инициира атаката срещу Националния център по наркомании".