Асоциацията на Университетските болници категорично се обяви срещу перманентните идеи за смяна на здравния министър при всеки възникнал проблем.

В декларация, разпространена до медиите, представителите на Асоциацията отбелязват, че е „недопустимо здравният министър да става заложник на интересите на един лекар".

Асоциацията заплашва да организира символични протести пред всички университетски болници в страната при смяна на здравния министър, тъй като е против непрекъснатите смени на здравни министри и неназоваването на реалния проблем.

Този проблем в момента е ясен и точно определен - грешната политика на НЗОК, водеща до тежки последствия за болниците, българското здравеопазване и гражданите, отбелязва се в декларацията.

Според представителите на Асоциацията основният проблем на българското болнично здравеопазване е финансирането и лошите правила, заложени в ПМС 94, предложено от управителя на НЗОК д-р Румян Тодорова.

Резултатите от този стил в управлението на НЗОК, налаган от г-жа Румяна Тодорова, на лимитиране на дейността и налагане на непрекъснати финансови санкции на болниците пречат на качественото лечение на българските граждани. Когато ефектите от политика на г-жа Тодотова се реализират - налице са болници с огромни „дългове", липса на мотивиран медицински персонал, липса на млади лекари, дефицит на висококвалифицирани медицински специалисти и др, подчертава се в декларацията.

Асоциацията категорично настоява за оставката на Управителя на НЗОК - д-р Румяна Тодорова, тъй като "предприетите от нея мерки, 94 ПМС, са пореден акт на администриране на здравеопазването, който вреди на всички".

В документа се отбелязват реализираните към момента резултати от здравното министерство по отношение на Спешна помощ. Те включват: Разработена е Стратегия за развитие на Спешната медицинска помощ в РБ 2014-2020 година; с 10% са увеличени заплатите от 1 януари 2014 година; Инкриминирано беше нападението над медицински лица; Облекчени са условията за специализация на ангажираните в системата на Спешната помощ; Стартира процесът на подобряване на условията в Спешната помощ от 2014 година - осигурен е финансов ресурс за ремонти и оборудване; утвърден е профилът „Спешна медицина" в Медицинските колежи и регламентирана е дейността на специалистите с професионална квалификация „Парамедик" и „Лекарски асистент".

Асоциацията на Университетските болници отчита, че са постигнати видими и реални резултати в някои сфери на българското здравеопазване. Отбелязва се подписаният за първи път от две години национален рамков договор, разработените национална здравна стратегия и План за действие към нея.

Асоциацията допълва и факта, че 51 общински болници ще получат по специална методика 6 милиона лева за 2014 година и че се актуализират 49 медицински стандарта с цел оптимизиране на медицинските услуги и гарантиране на по-добро качество на лечение за гражданите.