Конституционните съдии допуснаха за разглеждане по същество искането на главния прокурор Иван Гешев за установяване на противоконституционност на текстове за закриване на спецправосъдието.

Определението за разглеждане на тези текстове от Закона за съдебната власт е прието единодушно с 10 гласа, съобщиха от съда.

На 4 май главният прокурор Иван Гешев внесе искане в Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 

Гешев се скара с Иванов и напусна комисията, която гледа закриването на спецсъда

Гешев се скара с Иванов и напусна комисията, която гледа закриването на спецсъда

Призна за слаби резултати в борбата с корупцията

С промените в чл. 169 от Закона за съдебната власт се закриват специализираните съдилища и прокуратури и съответните следствени органи. Те засягат и статута на магистратите и служителите, промяната в подсъдността на наказателните дела, сроковете за влизане на определени текстове от закона в сила, съобщиха тогава от прокуратурата.

В мотивите на искането пише, че приетите изменения не гарантират защитата на конституционните права на гражданите и юридическите лица, но се отразяват негативно върху наказателния процес. 

Кабинетът изпраща закриването на спецсъда на депутатите

Кабинетът изпраща закриването на спецсъда на депутатите

Със законопроекта се предлага и отмяна на "кариерните" и "финансови бонуси"

Гешев иска за установяване на противоконституционност на чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.) и на §3, §4, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §29, §30, §31, §33, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §63, §64, §65, §66 и §67 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).