Тричленката на ВАС отмени частично конкурс за повишаване на съдии във Върховния касационен съд, съобщиха от Върховния административен съд.

Причината за частичната отмяна на конкурса, с който съдии от Наказателна колегия се повишават, е обжалването на надпреварата от военния съдия Даниел Луков. Той е класиран първи под чертата и обжалва пред ВАС назначаването на съдия Бонка Янкова от Окръжен съд-Търговище. Причината за обжалването е, че по времето, когато е провеждан конкурса Янкова е член на Комисията по атестирането и конкурсите.

Инспекторатът без забележки към Наказателната колегия на ВКС

Инспекторатът без забележки към Наказателната колегия на ВКС

За дейността й през 2016 и 2017 г.

Делото, с което е обжалвано решението за кариерно развитие на съдиите (№ 13965/2018 г.) е образувано по жалба на съдията от Военно апелативен съд Румен Петков. То е срещу решенията за повишение на съдиите: Красимира Медарова, Невена Грозева - Недева, Надежда Трифонова - Велева и Бонка Янкова.

Те са класирани в обявения през декември конкурс за повишаване на съдии в Наказателната колегия на ВКС. Местата в конкурса са четири и на първите четири позиции са класирани съдиите от САС Красимира Медарова и Невена Грозева с оценки 6.00, Бонка Янкова - 5.98 и Надежда Трифонова (САС) с 5.93. Обжалвалият резултатите Даниел Луков с оценка 5.90, но той е първи под чертата.

В мотивите си Луков пише от кога Бонка Янкова е член на КАК, как е била атестирана и оценена от колегите си, а ВСС няма право да променя реда на класирането. Според него има конфликт на интереси.

Според него са нарушени принципите за равенство и прозрачност. Тези пороци са се отразили пряко и на обжалваните решения. Затова той моли ВАС да отмени повишаването на Янкова и да върне материалите на Съдийската колегия на ВСС, която отново да се произнесе по назначенията в Наказателната колегия на ВКС и този път да повиши него.

Решението на тричленния състав от ВАС отменя повишението на Бонка Янкова. Преписката се връща на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за приключване на конкурсната процедура, съобразно мотивите на решението. Решението не подлежи на обжалване.

След спор в наказателната колегия е решено в бъдеще магистратите да не могат да участват в конкурс за повишение, ако са членове на комисията, която оценява кандидатите.