Докато не спрат съдебните спорове са замразени конкурсите за директори на училищата. Това решиха магистратите от Върховния административен съд (ВАС). Целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на хората, подали жалба или протест.

Действието на Наредбата № 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование е спряна докато не се изяснят делата. Документът е издаден на 1 юли 2022 г. от министъра на образованието и науката и е обнародвана на 5 юли тази година.

Искат тригодишна концепция за развитие на училищата от кандидатите за директори

Искат тригодишна концепция за развитие на училищата от кандидатите за директори

До представяне на концепция ще се допускат само преминалите писмен етап на конкурса

Административно дело е образувано пред ВАС по жалба на директора на СУ "Д-р Петър Барон" в Пазарджик, в качеството й на участник в конкурс.

Според магистратите са заложени множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в този конкурс

Мандатност на директори, оценки за учители и без джендъри в програмите

Мандатност на директори, оценки за учители и без джендъри в програмите

Втори ден от преговорите между ПП, ИТН, БСП и ДБ

От своя страна, централизираното провеждане на стотици конкурси за директори на институции в системата на образованието, които са обявени в момента, при действието на незаконосъобразни правни норми, би представлявало действително сериозно засягане на обществения интерес, включително и на жалбоподателката като участник, смятат върховните съдии.

Предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране. Това е така и предвид несигурността, свързана с действителността на евентуално възникналите вследствие на конкурса трудови правоотношения, в случай че наредбата бъде отменена от съда и неблагоприятния ефект върху провеждането на предстоящата учебна година.